دستهیاداشت

مرد اسفند

م

یه موزیک درحال پخش…
چشا بسته
تکیه داده به صندلی
پاها رو میز
دلم بدجور دستاتو میخاد
_دلم امشب از خدا جز تو هیچی نمیخاد….
یه نفس عمیق که عشقتو میبره تا عمق وجودم
چقدر با تو حالم خوبه…
کنارم نیستی ولی به اندازه حجم نبودنت عاشقتری و این جبران تمام تنهاییمونه…
امشب….برای بیست و پنجمین بار پا به دنیای خودت و برای اولین بارپا به دنیای من میزاری
_سال نو یعنی تو….

نوشته‌های تازه